När man ska köpa gravsten finns det vissa saker som man har nytta av att veta. Nedanstående är bara rådgivande och det kan finnas lokala bestämmelser som skiljer sig från dessa råd.

Vas till gravvård

1) Kontakta den aktuella kyrkogården och ta reda på vad som gäller. Ibland ställs krav på storlek, inte bara på stenen utan även på sockel. Det är viktigt att följa gravstensbestämmelserna. Det kan finnas olika regler för olika platser på en och samma kyrkogård.

Du behöver ett tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen för att få uppföra en gravsten på den angivna gravplatsen. En ansökan med ritning ska inlämnas till den lokala kyrkogårdsförvaltningen för att få godkännande (nästan som ett slags bygglov). De kontrollerar om ansökan är inom ramen för vad gravstensbestämmelserna medger.

2) Ta god tid på dig innan du bestämmer dig för gravstensmodell. Låt inte bara priset styra utan tänk på att stenen ska finnas på plats i många år framöver och att vissa gravstensmodeller/stensorter kräver mer skötsel än andra.

3) Förutom modell och stensort så gäller det att tänka på vilken text som ska stå på gravstenen. Även om det känns tungt för stunden att tänka på så fundera även på om det ska finnas plats för ytterligare namn. De basuppgifter som gäller på gravstenen är namn, födelsedatum och dödsdatum.

4) En liten lathund inför beställningen av gravsten

- Ta reda på vilka mått som du kan använda innan beställning görs.
- Fundera ett tag på vilken modell. Bläddra i kataloger från flera.
- Välj stensort och ta hänsyn till vilken stensort som håller länge.
- Ta in priser från flera stenhuggerier/leverantörer
- Tänk noga på vilken text som ska finnas på gravsten

/* Always have wp_footer() just before the closing * tag of your theme, or you will break many plugins, which * generally use this hook to reference JavaScript files. */ wp_footer(); ?>